Kayıtlar

Şubat, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

c# DependencyInjection example

Resim
Dependency Injection anlaması zor ama yazdıkça kullanması ve rahatlığı bakımdan çok kolay bir yazılım prensiplerinden biridir.

Hemen canlı bir senaryo ile örneklendirelim;

Diyelim ki, 2 tane arabanız var ve işe bu arabalarla gidiyorsunuz ve bu arabalara her sene yeni bir araba daha ekliyorsunuz sayı 3,4,5 hatta 10 lara ulaşıyor.

Visual studio açalım ve consol application seçelim.

ilk iş olarak arabaların tümüne arac diyelim ve bu isimde bir interface tanımlayalım.
IArac isminde bir interface ekleyiniz.

public interface IArac
    {
        void GoTraining();
    }

kodlarını düzenleyiniz.

sonra bu IArac interface sinden türeyen araba modellerimiz için class ler ekleyelim.

Audi ve Porsche isminde iki ayrı class ekleyelim projemize.

kodları aşağıdaki gibi düzenleyelim. renkleri farklı kıldım sizde iki farklı class ekleyin.

public class Audi:IArac
    {

        public void GoTraining()
        {
            Console.WriteLine("Audi ile git");
        }
    }

    public class Porsche:IArac
   …

C# da Constructor Yapıcı Metod Nedir?

Bir nesne oluşturulduğu anda otomatik olarak çalışan metodlar vardır. Bunlar sayesinde siz bir nesnenizin alanlarına değerlerini atayabilirsiniz. İşte bunları sağlamanın yolu yapıcı metodlardan geçer. Notlar : 1- Her sınıfın bir yapıcı metodu vardır. 2-Yapıcı metodlar geriye değer döndürmezler. 3-İsimleri sınıf isimleri ile birebir aynı olmak zorundadır. 4-Yapıcı metodlar aşırı yüklenebilirler. Yani birden fazla yapıcı metod yazabilirsiniz. 5-Eğer siz hiç yapıcı metod yazmazsanız default olarak tanımlı yapıcı metod çalıştırılacaktır. Bu metod sınıfın alanlarına varsayılan değerlerini atar. Yani parametre almaz. Örnek bir sınıf yapısı: public class Araba { private string marka; private string model; private int fiyat;
public Araba() //çağırılması halinde alanların varsayılan değerlerini atar. {
} public Araba(string marka, string model) //parametre ile ilgili alanlara değer ataması gerçekleştirir. {
this.marka= marka; this.model= model;
}
public Araba(string marka, string model,int fiyat) // Aşırı…

C# Partial Class (Parçalı Sınıf) Nedir? Nasıl Kullanılır?

C# programlarımızda bazı sınıf (class) lar çok fazla sayıda sınıf elemanına sahip olabilir. Özellikle büyük projelerde sınıfların karışık yapıda olmasını engellemek için sınıfı belirli parçalara bölmek daha mantıklı bir yol olacaktır. Böylece sınıfın ve projenin görünümü ve yönetimi daha kolay bir hal alacaktır. İşte bu yüzden büyük sınıflarımızı C# taki "partial" anahtar kelimesi yardımıyla parçalara bölebiliriz. Bunu yapabilmek için parçaya ayırdığımız class ın başına "partial" eklememiz yeterli olacaktır. Aşağıdaki örneğimizde bir adet sınıfımızı mantıklı olacak bir şekilde özellikleri(properties) bir parçada, metotları(methods) da ayrı bir parçada tutarak class ın karışık bir yapıda olması önlenmiş olur ve yönetimi kolaylaşır. ? 1 2 3