Kayıtlar

Mart, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Thread ile Loading ekranı yapma

Formumuza bir button bir progressbar ve bir adet label atalım. button click olayı altında aşağıdaki kodlarımızı yazalım. kırmızı ile görünen yere yapmak istediğiniz işlemleri ekleyebilir ve yapmış olduğunuz işlemleri arka planda çalışırken siz kullanıcıya başka bir işlem yaptırabilirsiniz.

Thread backgroundThread = new Thread(
            new ThreadStart(() =>
            {
                for (int n = 0; n < 100; n++)
                {
                    Thread.Sleep(50);
                    bar1.BeginInvoke(
                        new Action(() =>
                            {
                                bar1.Value = n;
                                if (n % 2 == 0)
                                { label1.Text = string.Format("Yükleniyor...% {0}", n); }
                                else { label1.Text = ""; }
                            }
                    ));
                }

                MessageBox.Show("Thread completed!");
      …

system_thread_exception_not_handled hatası çözümü

Resim
windows 8 ndu.sys hatası çözümü bilgisayarınızı yönetici olarak açın
windows tuşu + r ile çalıştırı açın regedit yazın aşağıdaki yolu takip edin
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Ndu
sağ tarafta Start anahtarına çift tıklayın
2 olan değeri silip 4 yazın
bilgisayarınızı restart edin 
geçmiş olsun tamamdır.

c# linq example

using System; using System.Linq; class Customer { public int ID { get; set; } public string Name { get; set; } } class Order { public int ID { get; set; } public string Product { get; set; } } class Program { static void Main() { // Example customers. var customers = new Customer[] { new Customer{ID = 5, Name = "Sam"}, new Customer{ID = 6, Name = "Dave"}, new Customer{ID = 7, Name = "Julia"}, new Customer{ID = 8, Name = "Sue"} }; // Example orders. var orders = new Order[] { new Order{ID = 5, Product = "Book"}, new Order{ID = 6, Product = "Game"}, new Order{ID = 7, Product = "Computer"}, new Order{ID = 8, Product = "Shirt"} }; // Join on the ID properties. var query = from c in customers join o in orders on c.ID equals o.ID select new { c.Name, o.Product }; // Display joined groups. foreach (var group in query) {…