Kayıtlar

Mayıs, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

c# delegate işlemi ile Açık olana forma, Diğer Formdan Veri Gönderme

Projenizi açın ve iki adet form ekleyin;

Form1 bir textbox ve bir buton ekleyin ve namelerini txtadsoyad ve btnac olarak değiştirin.

Form1 de F7 basarak kod satırına geçin ve aşağıdaki metotu yazın;

void Gerceklesecek_Olay(string deger)
{
    txtadsoyad.Text=deger;
}

Sonra Form2 ye geçelim ;

Form2 yede; textbox ve bir buton ekleyin ve namelerini txtadsoyad ve btnekle olarak değiştirin.

Form2 de F7 basarak kod satırına geçin ve aşağıdaki kodu yazın;


public delegate void delegeDegerSec(string deger);

public event delegeDegerSec atanacakdeger;

bu işlemleri yaptıktan sonra btnekle butonuda çift tıklayın ve click olayına aşağıdaki kodu yazın;

this.atanacakdeger(txtadsoyad.Text);
this.Close();

Tekrar Form1 geri dönün ve btnac butonu altına aşağıdaki kodları yazın;

Form2 frm = new Form2();
frm.atanacakdeger += new Form2.delegeDegerSec(Gerceklesek_Olay);
frm.ShowDialog();


şimdi programı çalıştırın ve form1 de iken btnac butonuna tıklayın form2 txtadsoyad veri girid btn ekle tuşuna basınız. gördüğünüz gi…

c# App.config Şifreleme

Projenize app.config ekledikten sonra;

1-Aşağıdaki satırları kendi ayarlarınıza göre yazınız app config içerisine yazınız.

  <connectionStrings>
    <add name="MyDBConnectionString" connectionString="Data Source=SQLSERVERADI;Initial Catalog=DATABASEADI;Integrated Security=False;User ID=SQLSUNUCUADINIZ;Password=!SQLŞİFRENİZ!;Connect Timeout=15;Encrypt=False;TrustServerCertificate=False" providerName="System.Data.SqlClient"/>
  </connectionStrings>

2- Projenize harici  baglanti adında bir class daha ekleyin ve size SqlConnection objesini geri döndüren methodu yazın. (static yapmamızın amacı new komutuyla instance almak istemediğimiz için.)

 public static SqlConnection conn()
        {
            Configuration config = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration("PROJENİZDEKİ EXE DOSYASININ ADI.EXE");
            ConnectionStringsSection section = config.GetSection("connectionStrings") as ConnectionStringsSection;
// Eğer korumal…