Kayıtlar

Haziran, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sql Job'u kod ile tetiklemek için

sql Sorgusu : ??????? olan yere Job ismi gelecek
EXEC dbo.sp_start_job N'???????';

c# kodumuz :  string conStr = "Server=.;Database=???;User Id=????;Password=??????;";

using (SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr))
            {
                try
                {
                    if (conn.State==ConnectionState.Closed)
                    {
                        conn.Open();
                        SqlCommand kmt = new SqlCommand("EXEC dbo.sp_start_job N'?????';", conn);
//Zaman ayarlı yapmak için aşağıdaki kodu kullanın
                        //SqlCommand kmt = new SqlCommand("Begin waitfor delay '00:01'; EXECUTE dbo.LoopStageStore end; EXEC dbo.sp_start_job N'??????';", conn);
                        kmt.ExecuteNonQuery();
                        conn.Close();

                    }
                }
                catch (Exception)
                {
// hata mesajı çıkarta bilirsiniz. birden fazla job çalış…

entity framework LINQ join

Merhaba

entity framework kullanarak oluşturdığunuz listelerde aşağıdaki şekilde joini kullanabilirsiniz.


OrnekDbEntities dm = new OrnekDbEntities ();

oluşturduktan sonra

bir metod oluşturun ve aşağıdaki kodları yazın tamamdır;

void getTumListe()
        {
                       var sorgu = from c in dm.TB_SIRKET
                        join o in dm.TB_DEPARTMAN on c.DepartmanId equals o.Deger
                        join l in dm.TBUNVAN on c.Tur equals l.id
                        join f in dm.TBFIRMALAR on c.Alindigi_Firma equals f.id

                       select new { 
                            Ad_soyad=c.Isim,
                            Departman=o.Tanim,
                            Kullanıcı_Adı=l.UserName,
                            firmaAd=f.firmaAd
                                         };

             var liste=sorgu.ToList();
            gridListeler.DataSource=liste;

        }

c# ldap windows authentication Sorgulama

visual Studio new project diyerek yeni bir windows form projesini açınız;

forma iki adet textbox ve bir adet button ekleyiniz.


LDAP sunucu adresinizi yanlış yazarsanız çalışmaz bendeki hali aşağıdaki gibidir. soru işaretli yere sizin ldap sunucu adresinizi yazacaksınız.

string LdapInfoLdap="LDAP://??????/dc=?????,dc=?????,dc=????";
string LdapInfouser=txtkuluser.Text;
string LdapInfopass=txtkulsifre.Text;

isterseniz ayrı bir class ekleyin isterseniz direk formun altına aşağıdaki kodları ekleyiniz. ben direk kodun altına yazdım. o şekilde de button altından çağırdım.

public static bool IsAuthenticated(string ldap, string usr, string pwd)
        {
            bool authenticated = false;

            try
            {
                DirectoryEntry entry = new DirectoryEntry(ldap, usr, pwd);
                object nativeObject = entry.NativeObject;
                authenticated = true;
                string username = LdapInfouser;
                string domain = LdapInfoLdap;
             …