Kayıtlar

Kasım, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Tasarım Şablonları

http://www.kurumsaljava.com/2009/03/23/yazilim-mimarisi-tasarimi-gunu-2/

http://ozcanacar.com/sunumlar/

Özcan Acar Hocamdan Alıntıdır.

Tarih Zaman komutları

DECLARE @tarih DATETIME=GETDATE()
SELECT 'Onceki Ayın Son Gunu' Aciklama,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(@tarih)),@tarih),112)  Tarih
UNION ALL
SELECT 'Ayın İlk Günü',CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(@tarih)-1),@tarih),112) AS Date_Value
UNION ALL
SELECT 'Bugunun Tarihi',CONVERT(VARCHAR(10),@tarih,112) AS Date_Value
UNION ALL
SELECT 'Ayın Son Günü',CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@tarih))),DATEADD(mm,1,@tarih)),112)
UNION ALL
SELECT 'Sonraki Ayın İlk Günü',CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@tarih))-1),DATEADD(mm,1,@tarih)),112)
UNION ALL
SELECT 'Haftanın İlk Günü', DATEADD(ww, DATEDIFF(ww,0,GETDATE()), 0)
UNION ALL
SELECT 'Sonraki Haftanın İlk Günü', DATEADD(ww, DATEDIFF(ww,0,GETDATE())+1, 0)
UNION ALL
SELECT 'Yılın İlk Günü',DATEADD(yy, DATEDIFF(yy,0,getdate()), 0)
UNION ALL
SELECT 'Yılın Son Günü',DATEADD(dd,-1,DATEADD(yy,0,DATEADD(yy,DATEDIFF(yy,0,getdate())+1,0)))

Acik…