Kayıtlar

Aralık, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

windows 10 parola süresi kaldırma

yönetici olarak cmd komut ortamını açın.
aşağıdaki kodu yapıştırın. ?? olan yere kullanıcı adınızı yazın.


C:\WINDOWS\system32>wmic path Win32_UserAccount where Name='??????' set PasswordExpires=false

Çıktısı :
Updating property(s) of '\\MAKBAS\root\cimv2:Win32_UserAccount.Domain="MAKBAS",Name="Muhammed"'
Property(s) update successful.


Tüm kullanıcılar için bu süreyi kaldırmak istiyorsanız aşağıdaki kodu yazın.

C:\WINDOWS\system32>net accounts /maxpwage:unlimited

Çıktısı:
Komut başarıyla tamamlandı.